Tom:婚礼当天注意事项

Tom:婚礼当天注意事项

作者:来源:

Sat

        1、时间把控,尽量按策划方案的时间走,这样每一个环节都有充足的时间安排,不会因为赶时间而出错 

        2、婚礼前要休息好,保持良好的精神状态

        3、婚礼当天的事很多,早上要吃好早餐

        4、婚礼仪式当中不要接打电话,不要交头接耳

        5、放松心情,婚礼是私人聚会,上台不用紧张,尽量保持开心的面容(重点)

        6、婚礼每一个环节,都要不慌不忙,尽量慢下来,尤其是上台步伐,不要快步就走到台上 (重点)

        7、每个动作、环节要在主持人说完后,再等两三秒才开始(重点)

        8、婚礼仪式要体现出仪式感,自然投入,不要因为彩排过,就变成了演戏一样的感觉

        9、婚礼气氛的营造主要靠现场布景、台词、音乐、来宾互动,礼花因为安全和环镜问题,尽量不用